به گزارش خبرگزاری برنا-ایلام- با تصمیم کمیته فنی فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران در جهت آماده سازی تیم ملی کبدی بانوان برای حضور در مسابقات آسیائی از فاطمه منصوری دعوت شد.

 

نخستین اردوانتخابی آماده سازی تیم ملی کبدی بانوان کشور جهت شرکت در رقابتهای قهرمانی اسیا 217 با حضور سه بانوی کبدی کار ایلامی در استان کرمانشاه برگزار گردید.

با تصمیم کمیته فنی فدراسیون کبدی فاطمه منصوری جهت حضور در اردو آماده سازی تیم ملی کبدی بانوان دعوت شد .