به گزارش برنا- ایلام- طیار فیلی مدیر جهاد کشاورزی دره شهر اظهار داشت: طرح نشاء محصولات گلخانه ای اعم از سبزی وصیفی جات مختلف با ھدف اشتغال جامعه معلولین تحت پوشش بهزیستی این شهرستان و کشت محصولات خارج از فصل دریک واحد گلخانه ای به مساحت ٣٠٠٠ متر مربع به بهره برداری رسید.

وی افزود:تمام تولیدات نشاء این واحد گلخانه ای ، نشاء ٨ هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان را تأمین و پوشش میدهد.

فیلی تصریح کرد: کاهش وصرفه جویی ٩٠ درصدی در مصرف آب با توجه به محدودیت منابع آبی ، پیش رس کردن محصول تا ٣٠ روز ، کاهش هزینه بذرتا ٨٠ درصد، افزایش عملکرد در واحد سطح ، تولید بیش ازیک محصول در سال ، کاهش نیروی کارگری درتمام مراحل، عدم انتقال بیماری های خاکزاد و تخم حشرات و عاری ازبیماری ھا و آفات، کاهش مصرف کود شیمیایی و سموم دفع آفات و تولید محصولات ارگانیک، افزایش کیفیت محصول تولیدی ، عدم وابستگی تولید به شرایط محیطی و امکان بازاریابی مناسب و تنظیم برنامه کشت مطابق با نیازبازار، ایجاد فرصت ھای شغلی مناسب برای جوانان ، استفاده حداکثری از زمین کشاورزی را از جمله مزایای کشت و نشاء گلخانه ای عنوان کرد .

مهندس فیلی یادآور شد: برای اجرای عملیات این طرح گلخانه ای بالغ بریک میلیارد ریال با مشارکت مدیریت جهاد کشاورزی و اداره بهزیستی و مؤسسه منتظران ظهور این شهرستان هزینه شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر اضافه کرد: محصولات نشاء این طرح گلخانه ای را گوجه در ارقام متین ، هیبرید و محلی، بادمجان قصری و قلمی ، فلفل دلمه ای رقم کالیفرنیا ، واندر ٣٠١ و قلمی ، بامیه رقم اهوازی ، خیار و گل های زینتی است

فیلی همچنین در ادامه افزود: با بهره برداری از این واحد گلخانه ای برای تعداد ۶ نفراز مددجویان شهرستان دره شهربصورت مستقیم ایجاد اشتغال گردیده است