به گزارش خبرگزاری برنا-ایلام-حمیرا نیک سرشت رئیس ورزش وجوانان چرداول اظهار داشت:50نفراز کوهنوردان بانوی شهرستان صبح روز بیست ونهم فروردین ماه به مناسبت گرامی داشت روز ارتش به ارتفاعات دول شیرخان کوه لنه صعود کردند

 
وی افزود:در این صعود ضمن بهرمندی از طبیعت ومناظر زیبای کوه لنه به پاکسازی طبیعت منطقه نیز پرداختند.
نیک سرشت اضافه کرد:بانوان کوهنورد این شهرستان از ورزشکاران فعال  هیاتهای ورزشیهستند که در طول هفته وماه صعودهای متفاوتی را به ارتفاعات شهرستان واستان انجام می دهند
.