به گزارش برنا-ایلام، عموزاده سرپرست جهاد کشاورزی ماژین گفت: برداشت باقلا در سطح 350 هکتار از اراضی ماژین از اوایل فروردین ماه سال جاری شروع گردید .

 

وی افزود: میانگین برداشت در هر هکتار 10-8 تن در هر هکتار می باشدکه امسال در مقایسه با سال زراعی گذشته 40 تا 35 درصد افزایش سطح زیر کشت داشته ایم ودر امر برداشت محصول باقلا از ابتدای برداشت تا پایان نزدیک به 1500 نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول به فعالیت می باشند.

وی خاطر نشان کرد: کل ارزش این محصول به قیمت 4میلیارد و 95 میلیون تومان   می باشد.

عموزاده درادامه بیان کرد: این محصول علاوه بر تامین بازار داخل استان به استانهای قم، تهران ، اراک صادر می شود  و محصول کاشت شده در این منطقه رقم شاخ بزی و برکت می باشند.

وی در پایان گفت : خدمات انجام گرفته مرکز جهاد کشاورزی ماژین انجام کلاسهای آموزشی ترویجی از جمله: رعایت تاریخ کاشت، مبارزه با علفهای هرز محصول باقلا، توصیه آفت شته باقلا و توصیه به ضد عفونی بذور علیه بیماریهای قارچی می باشد.