به گزارش برنا-ایلام دکتر جواد شرف خانی سخنگوی شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان اظهار داشت: با توجه به تعدد کاندیداهای اصلاح طلب در شهر ایلام که بعضا جزو اصلاح طلبان راستین و ثابت قدم در استان هستند ، گزینش از میان این نامزدها و ارائه لیست ۷ نفره میسر نمیباشد

وی افزود: شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان به عنوان مرجع تصمیمیات جریات اصلاحات که مورد تائید بزرگان این جریان نیز میباشد ضمن احترام به همه کاندیداهای اصلاح طلب، انتساب هرگونه لیست به این جریان را تکذیب مینماید.