برنا-ایلام-با حضور چهره های سیاسی و علمی،اساتید محترماقایاندکتر جعفر حسین زاده،معاون ستاد دکتر روحانی و عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر جواد شرف خانی سخنگوی شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان استان و مدرس دانشگاه

دکتر علی ایار عضو شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان استان و رییس ستاد تدبیر و توسعه استان ایلام و مدرس دانشگاه

زمان:چهارشنبه ساعت 19(هفت عصر)

مکان:ستاد مرکزی تدبیر و توسعه شهرستان دره شهر-خیابان جمهوری اسلامی،جنب بانک ملت

با حضور همه جوانان،دانشجویان،کسبه و تمامی چهره های اصلاح طلب و حامیان دکتر روحانی در شهرستان دره شهر

ستاد تدبیر و توسعه شهرستان دره شهر