نصرت اله قیاسی  در کارگاه آموزش ناظرین انتخابات این شهرستان اظهار کرد: این افراد در شهر دهلران و بخش های موسیان، زرین آباد، سراب میمه و بخش مرکزی بر روند پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نظارت می کنند.

وی افزود: عمل به قانون در امر انتخابات بویژه در نظارت از مهمترین موضوعاتی است که باید از سوی عوامل نظارتی با دقت مورد توجه قرار گیرد.

رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای دهلران تاکید کرد: ناظرین امین رای مردم هستند و با نظارت قانونی باید از آرای مردم و حقوق انتخاب شوندگان صیانت کنند.

قیاسی بر ضرورت حفظ بی طرفی در انتخابات از سوی عوامل نظارتی و دیگر عوامل درگیر با انتخاباتتاکید کرد و گفت: حسن انجام وظایف، سلامت انتخابات، حفظ امانت مردم و توجه به وظایف قانونی باید در راس کار ناظرین باشد.

در مجموع برای شورای اسلامی شهر دهلران 37 نفر، موسیان 17 نفر، پهله 16 نفر و شهر میمه 15 نفر در عرصه رقابت حضور دارند که از مجموع 85 نفر 15 نفر زن و 70 نفر مرد هستند.

برای انتخابات شورای اسلامی شهر در دهلران 18 شعبه و در شهرهای موسیان 3 شعبه، پهله چهار شعبه و شهر میمه نیز سه شعبه کار جمع آوری آرای مردم را انجام می دهند.