به گزارش برنا-ایلام حیدرزاده در این دیدار اظهار داشت : تمامی ورزشکاران استانهای کشور برای به اهتزاز در آوردن پرچم جمهوری اسلامی ایران در میادین مختلف تلاش می کنند و امروز شما در این جایگاه حضور یافته اید و قدر زحمات مربیان وکادر فنی که فرسخ ها فاصله با خانواده هایشان بخاطر حضور مقتدرانه شما در مسابقات پیش رو دارند .

 
 
حیدرزاده از حسن توجه فدراسیون نسبت به ایلام تشکر کرد و افزود : ایران قطب جودوی دنیا است واستان ایلام همانند دیگر استان ها در این رشته موفق عمل کرده وجوانان خوبی با همت مربیان استان ایلام تحویل جامعه ورزش کشور داده است .
وی ادامه داد : ورزش در دنیا به یک صنعت تبدیل شده و ورزشکاران به خود باوری رسیداند و از این صنعت در دنیا بی نصیب نیستند .
وی افزود : اگر در برنامه های میزبانی اردو قصوری رخ داده است ما را ببخشید وارزوی موفقیت برای کلیه ملی پوشان در مسابقات آسیایی تیر ماه از خداوند خواستار م.
.
دراین دیدار ، فروتن رئیس اطاق بازرگانی ، جنگلی معاون امور ورزش اداره کل ، تردست معاون فرهنگی ، قاسمی معاون توسعه منابع ، کمالی رئیس اداره ورزش شهر ایلام ، رئوفی رئیس گروه ورزش قهرمانی وعبدالهی پور رئیس هیئت جودوی استان  حضور داشتند .
در پایان از مربیان وکادر فنی حاضر در اردو وکلیه جودو کاران با اهدای لوح وجوایز برسم یاد بود تجلیل بعمل آمد