جواد شرف‌خانی

برنا-ایلام-شکست پی‌درپی اصولگرایان در سال ٩٢، مجلس دهم سال ٩٤ انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر در سال ٩٦ باعث ایجاد فشار بر این جریان شده به گونه‌ای که مدام به دنبال توهین، تهدید، تخریب و توجیه هستند. 

 طی چند روز اخیر سناریوهای مختلفی پیاده کردند؛ بنابراین وارد فازهای مختلف شدند و تصمیم گرفتند از راه فقهی وارد انتخابات شوند، آنها روی کیفیت فقهی و شرعی آرا سخن ‌ساز کردند و آرای مردم شریف ایران را دو قسمت کردند؛ بخشی از آرا را که متعلق به خود آنها بود به بهانه اینکه معترضی نداشته آرای حلال اعلام کردند و این بحث باعث ایجاد شائبه‌ای شد که سایر آرا حلال نیستند.

 هرچند از اساس این بحث ایراد دارد اما باید گفت اتفاقا ایرادات و اعتراضات زیادی به همان آرای ظاهرا حلال وجود داشته و دارد:  از جمله اینکه بخشی از همین آرا به‌واسطه شعارهای فاقد برنامه نظیر اشتغال‌زایی نجومی و چند برابرکردن مبلغ یارانه‌ها و افزایش دور از ذهن درآمدهای ملی به دست آمده است با توجه به دور از واقعیت‌بودن این شعارها قطعا آرای به‌دست‌آمده براساس این شعارها محل اشکال است.  

مورد دیگر که می‌توان به آن اشاره کرد این است که سوءاستفاده و هزینه‌کردن از ارزش‌ها چه به‌صورت مادی چه به‌صورت معنوی جایز نیست اما در این دوره از انتخابات شاهد انواع سوءاستفاده به طرق مختلف بودیم؛ بنابراین شائبه حلال‌نبودن آرای مربوطه ایجاد می‌شود. 

آنان پس از آنکه از طریق حلال‌بودن آرا نتوانستند نتیجه‌ای حاصل کنند به اتهام مهندسی انتخابات پناه بردند. همه این اقدامات برای آن بود که شاید بتوانند به هر روشی که شده تغییری در نتیجه انتخابات حاصل شود اما بیانیه شورای نگهبان مبنی بر تأییدیه نتیجه انتخابات فصل‌الخطاب شد. 

حال که صحت انتخابات تأیید شده، استراتژی را عوض کرده و به جای بررسی دلایل شکست‌های انتخاباتی اخیر، به‌دنبال توجیه خود و حفظ طرفداران با طرح موضوع ١٦‌ میلیون رأی هستند. عده‌ای از آنها دولت سایه را با این رأی مطرح کرده‌اند یا برخی دیگر این شکست را یک پیروزی برای اصولگرایان می‌دانند.

 برخی نیز برای دولت روحانی خط‌ونشان می‌کشند و نسخه‌های عجیبی برای آن می‌پیچند درحالی‌که خود به‌خوبی می‌دانند اگر قرار بود نسخه‌های آنان عملیاتی شود، مردم به آنها اقبال نشان می‌دادند. 

این‌بار این جریان فکری بدتر از هر موقعیتی ظاهر شدند. 

با جنجال و هیاهو و حمله و تخریب به دنبال پیروزی بودند. آنها با بازی با کلماتی مانند فقر به ‌دنبال رسیدن به قدرت بودند. آنان با تهمت‌زدن به دیگران نشان دادند که برای نتیجه مورد نظر از هر ابزاری استفاده می‌کنند. آنها فراموش کرده بودند که ایران مردمی مسلمان دارد و این مردم دارای یک‌سری اصول و ارزش‌های اسلامی و انسانی هستند و جواب سوءاستفاده از مقدسات را آن‌گونه که باید می‌دهند.

 این انتخابات برگزار شد تا مشخص شود که مردم کدام گفتمان را قبول دارند و معلوم شود مردم ایران با رأی ٢٤‌ میلیونی خود خواهان ادامه دولت روحانی هستند. در این انتخابات مردم به گفتمان اصلاحات و اعتدال رأی دادند تا شاهد آرامش در جامعه باشند. مردم به دولت تدبیر و امید رأی دادند تا سایه جنگ و تحریم و انزوا بر افق ایران همیشه‌قهرمان دیده نشود و به تفکری رأی دادند که هم اخلاق را رعایت می‌کند و هم از ارزش سوءاستفاده نمی‌کند.