به گزارش برنا-ایلام، علی بیرانوند در اولین جلسه ستاد ساماندهی اوقات فراغت دانش آموزان با هدف استفاده صحیح از فرصت‌های مناسب و تقویت انگیزه و روح و روان دانش‌آموزان اظهار کرد: از تمام ظرفیت‌های خود برای اوقات فراغت دانش‌آموزان باید بهره گرفت .

وی با بیان اینکه می‌توان با پر کردن اوقات فراغت، دانش‌آموزان مستعد را شناسایی و انگیزه آنان را تقویت کرد، افزود: با توجه به استقبال دانش‌آموزان از پایگاه‌های اوقات فراغت به همین منظور تعداد پایگاه‌ها مذکور نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد .

«یداله جایدری» معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان نیز ضمن ایراد سخن گزارشی از نحوه فعالیت‌ها و کم وکیف برنامه‌های اوقات فراغت ارائه داد و گفت: پایگاه‌های اوقات فراغت امسال در کانون‌های فرهنگی تربیتی، دارالقرآن‌ها، مجتمع‌های ورزشی و مدارس خاص و مدارس استثنایی تشکیل می‌شود .

جایدری به فعالیت تابستانی در هنرستان‌های فنی نیز اشاره و عنوان کرد: در رشته‌های فنی نیز برای اوقات فراغت دانش‌آموزان در محل خود هنرستان‌ها ثبت‌نام نیز به عمل می‌آید .