به گزارش برنا-ایلام- طیار فیلی اظهار داشت : این طرح به منظور فیلتر کردن و جمع آوری مواد معلق درآب ، کاهش استفاده از کود های شیمیایی ،کاهش فشار آب و رساندن آن به نوار های تیپ در سطح حوزه ارمو اجرا گردیده

وی اضافه کرد: تاکنون 100 هکتار از اراضی کشاورزی حوزه دهستان ارمو را تحت پوشش قرارداده و ظرفیت آبیاری روزانه ٨ ھکتار از اراضی کشاورزی را دارا است در حالی که در روش سنتی غرقابی این میزان ٣ تا ۴ هکتار در روز بوده است ، که با این روش آب از طریق نوارهای تیپ به ریشه گیاه رسیده و باعث افزایش راندمان و صرفه جویی آب تا ٩٠ درصد می شود .

 وی افزود : بمنظور کمک به منابع آبی و سفره های زیر زمینی و بهبود و اجرای آبیاری به روش نوار تیپ ، نصب فیلتراسیون در کلیه چاههای عمیق این شهرستان در دستور کار این مدیریت قرار دارد که بحول قوه الھی تمام چاههای عمیق این شهرستان به سیستم آبرسانی کشاورزی فیلتراسیون تجهیز خواھند شد.

فیلی خاطر نشان کرد: از مجموع ١٢ طرح فیلتراسیون این شهرستان  در سال زراعی جاری تعداد یک طرح بصورت نمادین در حوزه دهستان ارمو  به بهره برداری رسید .