به گزارش برنا-ایلام، در این مراسم از احزاب اصلاح‌طلب آقایان «محمدرضا ناصری شوهان» ، «علی رشیدی» و  «آرش کریمی» به عنوان عضو اصلی و خانم «رؤیا ارغند» به عنوان عضو علی‌البدل، از احزاب اصولگرا آقایان «نصرت حیدری» ، «ولی پیری» و خانم «فریده الیاس‌پوریان» به عنوان عضو اصلی و آقای «خدابخش داوودی‌نصر» به عنوان عضو علی‌البدل و از احزاب مستقل و اعتدالگرا آقایان «اقبال اسماعیلی» ، «حسن نجفی» و «موسی امیدی» به عنوان عضو اصلی و آقای «سعید آیبد» به عنوان عضو علی‌البدل و آقایان «هدایت چراغی» به عنوان بازرس اصلی و آقای «سهراب کمری» به عنوان بازرس علی‌البدل هیئت رئیسه خانه احزاب استان ایلام انتخاب شدند . 

 

استان ایلام دارای 30 حزب اصلاح‌طلب و اعتدالگرا و 19 حزب اصولگرا است .