به گزارش  برنا- ایلام ؛ دومین نشست هم اندیشی قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در دفتر استانداری ایلام در تهران برگزار شد.
در این دیدار که شادمهر کاظم زاده و سلام امینی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند دو طرف بر پیگیری جدی نیازمندیها و مشکلات استان در سطح ملی تأکید کردند.
استاندار ایلام در این جلسه رایزنی در جهت تصویب منطقه آزاد مهران، احداث راه آهن ایلام، استفاده از ظرفیت اقتصادی اربعین ، رایزنی در جهت استفاده مناسب از منابع اعتباری ملی ، پیگیری مرزهای چیلات ، چنگوله و هلاله شمالی ، جذب سرمایه بنیادها به استان، را از مهمترین موضوعاتی برشمرد که لازم است با همکاری نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در سطح ملی پیگیری شوند .
لازم به ذکر است در این نشست ایوب درویشی و احمد کرمی معاونین استاندار نیز حضور داشتند،