برنا-ایلام; ارتقای سطح کیفیت خدمات درمانی و دستیابی به استانداردهای جدید مراقبتی، جزو مهمترین اهداف حوزه سلامت به حساب می آید و تجهیز بیمارستانها به امکانات نوین یکی از الزامات اساسی برای ارتقای کیفیت بخش درمان می باشد. محیطی که در آن انگیزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قانونی برای ارائه خدمات با ارتقای سطح کیفی و کنترل هزینه ها مواجه است باعث میشود که تنها راه رسیدن به موفقیت مطلوب، افزایش کیفیت خدمات باشد. 

بیمارستانها از جمله حساس ترین نهادها و موسسات خدماتی به حساب می آیند زیرا به عنوان بازوی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در جامعه محسوب می شوند و بخش عمده هزینه ها و برنامه های سلامت در بیشتر کشورها را به خود اختصاص می دهند تا حدی که بر اساس گزارش بانک جهانی تا 80 درصد منابع و بودجه های سلامت در کشورهای در حال توسعه، به بیمارستانها تخصیص داده می شود.اما در بعضی مناطق بودجه ای که صرف خدمات بیمارستانها می گردد هرگز با خدمات ارائه شده آنها متناسب نیست. 

بهداشت و درمان در کشورمان نیز همسو با نحولات جهانی و با اجرای برنامه های مترقی سلامت توسط دولت تدبیر و امید هنوز با چالشهای اساسی در بخش درمان دست به گریبان است که می توان برخی از آنها را از جمله تغییر روند بیماریها، کافی نبودن بودجه و اعتبارات و یا استفاده ناکارآمد از منابع، نیاز به تکنولوژی و تجهیزات نوین پزشکی و تحمل هزینه های بیشتر، افزایش مطالبات بخش سلامت از سازمانهای بیمه گر دانست. 

در حال حاضر بیمارستلانها و مراکز درمانی در مناطق توسعه یافته به دلیل وجود شرایط رقابتی، با چالشهای اساسی برای زنده ماندن در عرصه رقابت مواجه هستند. 

یکی از راههایی که در بهبود کیفیت خدمات درمانی و تداوم فعالیت موثر است، استاندارد سازی و مطابقت با استانداردهای بین المللی می باشد. این استاندادها انتظاراتی هستند که از منابع، فرایندها و بروندادهای  سیستم بیمارستان جهت اطمینان از ارائه خدمات با کیفیت به دست می آید و لازم است که کلیه برنامه ها و خدمات بیمارستانی ارائه شده با استاندارد مقایسه شوند تا نقاط قوت و ضعف در عملکرد مشخص شود، بافرض اینکه فرایندها و بروندادهای درمانی در استان ایلام مناسب و کارآمد باشند اما می توان در خصوص منابع بویژه محیط فیزیکی و انطباق آن با استانداردها حرفهای زیادی داشت. متاسفانه بیشتر فضاهایی که تحت عنوان مطب، درمانگاه و بیمارستان در ایلام فعالیت دارند از نظر میزان پذیرش بیمار، عمر سازه و مقاومت مصالح، متراژ و سرانه فضای درمانی، هتلینگ و امکانات رفاهی، زیباسازی و... مطابقت چندانی با استانداردها ندارند. 

فعالیتهای درمانی بصورت بیمارستانی و برای اولین بار در استان ایلام با تاسیس زایشگاه کوثر و بیمارستان قائم انجام شد و مردم استان ما تجربه درمان بصورت گسترده در بخش خصوصی را مدیون این دو مرکز می دانند و هر دو مرتبا به دنبال تغییر و تحولات و استفاده از تجهیزات و دانش جدید بوده اند تا اینکه در سال 96 شاهد افتتاح بیمارستان تخصصی کوثر توسط معاون اول رئیس جمهور بودیم. بیمارستانی که در تراز بیمارستانهای خوب کشور از لحاظ موقعیت مکانی که خارج از محدوده پر ترافیک است،امکانات رفاهی و هتلینگ، شکل ظاهری که دارای حجم و المانهای معماری  بسیار شیک و دکوراسیون زیبا می باشد، استفاده از تجهیزات نوین پزشکی، رعایت سرانه های بیمارستانی نظیر سرانه لابی ها نسبت به تعداد تخت ، نسبت زیر بنا به تخت، نسبت پرسنل به تخت، و نسبت فضای اداری و خدماتی به کل زیر بنای بیمارستان، استفاده از نیروهای توانمند و مجرب، و اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و بیماران، پاسخگویی و رعایت مسئولیتهای اجتماعی می باشد. 

امید است این بیمارستان که میتوان آن را یک بیمارستان دوستدار کودک و مادر دانست و نیز سایر مراکز درمانی از جمله بیمارستان قایم مورد توجه ویژه مسئولین قرار گیرند. در این شرایط اقتصادی که مطالبات بیمارستانها از دولت و سازمانهای بیمه گر زیاد شده و طبیعتا بدهیهای آنها هم به سازمانهایی نظیر تامین اجتماعی و مالیات و یا طرفهای تجاری در حال افزایش است ، انتظار میرود که نمایندگان محترم مجلس ، استاندار و مسئولین محترم استان بویژه ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی به دنبال راهکاری برای تهاتر مطالبات و بدهیهای آنها باشند.

 

دکتر جواد شرف خانی 

مدرس دانشگاه و مشاور سیستمهای مدیریت