به گزارش خبرگزاری برنا از ایلامجلال میرزایی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به درخواست برخی مسئولان کشور عراق برای برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی گفت: آنهایی که دنبال برگزاری مجدد انتخابات هستند انگیزه بیشتری برای آتش زدن صندوق های رأی داشته اند.

نماینده مردم ایلام، ایوان و چرداول در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به پیچیدگی های سیاسی در عراق و مسائل قومی و قبیله ای و کثرت احزاب عنوان کرد: صرف اینکه سلیم الجبوری بخواهد انتخابات مجددا برگزار شود این امکان وجود ندارد.

وی افزود: از آنجایی که آرای الجبوری در جریان انتخابات پارلمانی کم شده و حتی وی از راهیابی به پارلمان باز مانده است باعث شده چنین درخواستی داشته باشد با این حال امکان برگزاری مجدد انتخابات وجود ندارد.

میرزایی در ادامه با اشاره به کسب 190 کرسی از سوی شیعیان در پارلمان عراق اظهار داشت: این تعداد نسبت به دوره های گذشته بیشتر شده و حتی ایاد علاوی که از منتقدان به شمار می رود توانسته آرای خوبی را کسب کند همچنین اکراد نیز آرای خوبی داشتند.

وی اضافه کرد: در این بین بازندگان انتخابات به دنبال شمارش مجدد آرا هستند که البته با دسیسه آتش سوزی یکی از بزرگ ترین محل های نگهداری صندوق های رأی، چندان آرایی باقی نمانده است.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه جریانات سیاسی عراق نتیجه انتخابات کنونی را پذیرفته اند، خاطرنشان کرد: حتی در جریان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق ناظران بین المللی نیز حضور داشتند و اذعان کرده اند مسأله ای دال بر وجود انحراف در جریان برگزاری انتخابات وجود نداشته است./