‍   به گزارش خبر گزاری برنا احمد کرمی معاون امور عمرانی استانداری ایلام در برنامه زنده "ایواره و خیر" حضور یافت و خدمات نظام را در آستانه چهل سالگی قابل تقدیر دانست و گفت؛ اگر بخوهیم نگاهی به دوران قبل از انقلاب داشته باشیم رشد و پیشرفت کشور در همه شاخص ها با آن دوران اصلا قابل قیاس نیست. 

او در ادامه به زیرساخت مهم راه اشاره کرد و استان را به گارگاه راه سازی در کشور تشبیه کرد و گفت؛ قبل از انقلاب حتی یک کیلومتر بزرگراه نداشتیم اما امروز بیش از 130 کیلومتر بزرگراه داریم و انشاءالله تا سال 1404 بناس که این میزان تا 547 کیلومتر توسعه یابد.

معاون امور عمرانی سپس گذری بر خدمات نظام در حوزه های زیرساختی دیگر چون آب و برق و گاز و راه روستایی زد و گفت؛ در دوران طاغوت بسیاری از این زیرساخت ها در آن دوران وجود نداشت در حالیکه الان در بسیاری از آنها از میانگین کشوری بالاتر هستیم.

اوگفت؛ در حوزه راه روستایی ما راه آسفالته آنچنانی نداشتیم اما امروز بیش از 98 درصد راههای روستایی استان آسفالته هستند.

معاون عمرانی استاندار سپس به گازرسانی به مناطق دور دست استان اشاره داشت و گفت؛ درحالیکه در آن دوران گاز در استان وجود نداشت اما امروز ضریب نفوذ گاز در محیط شهری 98 درصد و در محیط روستایی 80 درصد است.

او در ادامه به 56 مجتمع آبرسانی در استان اشاره کرد و گفت؛ با بهره برداری از این پروژه های مهم مشکلات آب شرب شهروندان استان رفع خواهد شد. 

 کرمی سپس به خدمات نظام در ایجاد تونل در استان پرداخت و گفت؛ در قبل از انقلاب طول تونل های استان حدود 352 متر بوده است در حالیکه امروز به 11/5 کیلومتر رسیده است.

او سپس به وجود دو تونل بزرگ کشور در استان اشاره کرد و گفت؛ تونل کبیرکوه با طول 4700 متر بزرگترین تونل در دست احداث کشور است و تونل اربعین (قلاجه) با طول 2500 متر در انتقال و تردد زوار به عتبات عالیات بسیار حائز اهمیت هستند.

معاون عمرانی استاندار از مرمت سیستم روشنایی و تهویه تونل قلاجه تا قبل از اربعین خبرداد و گفت؛ کار حفاری تونل بزرگ دیگر استان انشاءالله تا پایان سال مالی 97 به اتمام خواهد رسید.