به گزارش برنا از ایلام :حمد کرمی در نشست معاونین عمرانی سراسر کشور اظهارکرد: وزارت نیرو در خصوص هدر رفت آب در سدها و شبکه های آبرسانی نیز با مشکل مواجه است و در این خصوص باید چاره اندیشی کند و در خصوص تعیین تکلیف سدها در مناطق مختلف نیز اقدام خاصی صورت نگرفته است و برخی از سدها چندین سال است که بلاتکلیف باقی مانده است . 

او در خصوص بحث نوسانات قیمت مصالح ومشکلاتی که د راجرای پروژه های عمرانی ایجاد شده گفت: با توجه به نوسانات قیمت مصالح روند اجرایی برخی پروژه ها و پیمانکاران آنها با مشکل مواجه شده اند و در این خصوص راهکاری برای جبران خسارت پیمانکاران پیس بینی شود چرا که در اکثر پروژه ها که تأمین مالی آن به واسطه ی اسناد خزانه صورت می گیرد پیمانکاران رغبت چندانی به شرکت در مناقصات ندارند . 

معاون عمرانی استانداری ایلام به معوقات پرسنل شهرداری ها اشاره کرد و گفت: این بدهی ها در حال افزایش است و هر روز این مسئله بزرگ تر می شود و باید به سرعت نسبت به تأمین مالی حقوق پرسنل شهرداری ها چاره اندیشی شود . 

او همچنین در این نشست به افزایش وظایف و مأموریت های محوله دفاتر روستایی استانداری ها اشاره کرد و گفت: با توجه به این وظایف و مأموریت ها چارت این دفاتر جوابگوی وظایف محوله به دفاتر روستایی نیست و این دفاتر نیاز به افزایش نیرو و ترمیم چارت اداری دارند تا سریعتر نسبت به انجام مأموریت ها اقدام شود .