به گزارش برنا از ایلام، کاظم رستم نژاد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ملکشاهی با اعلام این خبر گفت: برداشت انگور در سطح 55 هکتار از باغات  شهرستان ملکشاهی آغاز گردیده است.  

اوافزود: سطح کل باغات شهرستان 626 هکتار می باشد که از این سطح 60 هکتار به کشت انگور اختصاص دارد

اوگفت: از این سطح 55 هکتار بارور و 5 هکتار غیر بارور می باشد که هرساله حدود 270 تن محصول به ارزش اقتصادی ده میلیارد ریال درسطح این باغات برداشت می شود.