به گزارش برنااز ایلام ;در این دیدار که با حضور مهندس مروارید استاندار اسبق ایلام و  کرمی معاون امور عمرانی استانداری ایلام برگزار شد سلیمانی دشتکی موارد ذیل را مورد بحث و گفتگو قرار داد:
١- ایجاد شعبه بانک ملی در شهر کوت عراق برای تسهیل در مراودات تجار و بازرگانان ایرانی 
٢- افزایش سهم استان در موضوع تبصره ٣٥
٣-  سرمایه گذاری بانک ملی در اجرای پروژه بزرگراه مهران - دهلران - اندیمشک که مقرر شد برای نهایی شدن و شیوه مشارکت جلسه ای در دفتر  پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور استاندار ایلام و  حسین زاده مدیر عامل بانک ملی و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربنایی کشور در آینده نزدیک برگزار گردد.