به گزارش برنا از ایلام ; سلیمانی دشتکی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی گفت: مدیران اجرایی در حل مسائل و مشکلات دستگاه خود پیشگام باشند و در جایی که امکان حل مشکل واحدهای تولیدی هست و طرف پای کار است بایست تمام سعی و تلاش ما بر رفع مشکل باشد.

او افزود؛ اگر کارگاهی قابل احیا نیست، و یا سرمایه گذاران توانایی بازپرداخت وام را دارند با بانک ها همکاری کنیم که بیت المال به بانک بازگردانده شود.

استاندار ایلام در ادامه بر حمایت خود از اقدامات قانونمند مدیران تاکید کرد و گفت؛ مدیران نبایست مسائل سیاسی را در کار خود ربط دهند بلکه باید از هر بهانه ای برای حل مشکلات مردم استفاده کنند.