به گزارش خبرگزای برنا از ایلام  قرار است دکتر «عادل آذر» از پایانه‌ی مرزی مهران بازدید و در شورای اداری استان شرکت کند.