به گزارش برنا ازایلام; ایوب درویشی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان ایلام خواستار واگذاری پروژه های نیمه تمام استان به بخش خصوصی شد و افزود: دستگاه های اجرایی باید در این زمینه که یک قانون است اهتمام لازم را داشته باشند.
او با انتقاد از روند طولانی اجرای برخی پروژه ها گفت: برخی پروژه ها بیش از دو دهه است که عملیات اجرایی آنان آغاز شده اما هنوز هم به بهره برداری نرسیده اند و با متروکه شدن این پروژه ها منابع مالی به هدر می رود.

اوتاکیدکرد: در این زمینه باید در نهایت این پروژه ها تعیین تکلیف شده و از توان بخش خصوصی برای تکمیل آنان نیز استفاده شود.