به گزارش خبرگزاری برنا از ایلام حسین بیگلری مسئول میز خدمت دادگاههای شهرستان چرداول درگفتگو با برنا اظهار کرد:امیدوارم با راه اندازی میز خدمت که به نوعی نماد عملی تکریم ارباب رجوع است خدمات مورد نیاز ارباب رجوع را بطور مطلوب و در کوتاهترین زمان ممکن به این عزیزان ارائه کنیم و گام مثبتی در افزایش میزان رضایتمندی مردم برداریم.

او هدف از راه اندازی این میزهای خدمت را ارائه راهنمایی و مشاوره به مراجعین در مورد فرآیند دریافت خدمت مورد نیاز، ارائه خدمت مطلوب به مراجعین بمنظور جلوگیری از سردرگمی ارباب رجوع در فرآیندها و بروکراسی های اداری دانست و افزود: ارباب رجوع بصورت حضوری درخواست خود را مطرح می کند و سپس در صورتی که خدمت مورد نیاز ارباب رجوع نیاز به نمونه گیری یا حضور شخصی نداشته باشد؛ نیروی خدمت دهنده درخواست ارباب رجوع را تا حصول نتیجه از واحدهای ذیربط پیگیری می کند و جواب نهایی به ارباب رجوع داده می شود.

اوافزود:مدارک مورد نیاز به همراه ضمائم توسط ارباب رجوع به میز خدمت دادگستری تحویل  وبعد از آن  ارباب رجوع منتظر  حصول نتیجه  می ماند

بیگلری با بیان اینکه حضور ارباب رجوع برای دریافت جواب فوری در محل میز خدمت ضروری است ,گفت: در زمان تحویل مدارک زمان مراجعه به ارباب رجوع اعلام ودر صورتی که نیاز به حضور وی باشد تا زمان حصول نتیجه نهای وپیگیری فوری درهمان روز در محل میز خدمت منتظر می ماند ونتیجه به وی اعلام می گردد

اوادامه داد: در صورتیکه پیگیری وبررسی احتیاج به وقت پیشتری داشته باشد نتیجه رسیدگی در وقت دیگر به ارباب رجوع اعلام میگردد

بیگلری درپایان گفت: با توجه به تاکید ریاست محترم دادگستری شهرستان چرداول مبنی برتوجه به درخواست وحل مشکلات ارباب رجوع درکوتاترین زمان ممکن توسط دست اندرکاران محاکم قضایی شهرستان میز خدمت دادگستری آمادگی کامل دارد کلیه درخواست های قانونی ارباب رجوع دراین شهرستان ضمن پیگیری ورسیدگی فوری در سریعترین زمان ممکن نتیجه نهایی را اعلام نماید