به گزارش برنا از ایلام ; تاج الدین صالحیان اظهار داشت: خانم ها سارا حیدری و آمنه نادری از فرهنگیان شهرستان ایوان در هشتمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی و در بخش درس افزارهای آموزشی موفق به کسب رتبه مشترک سوم کشوری شدند.

او افزود: این جشنواره همه ساله در راستای اجرای مفاد سند تحول بنیادین، سند برنامه درس ملی و سند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزشی و با هدف توسعه فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری، شناخت و پرورش توانمندی معلمان و دانش آموزان، تولید مواد و رسانه آموزشی متناسب با نیاز دانش آموزان و معلمان برگزار می شود.