به گزارش برنا از ایلام، آیت قیصربیگی اظهارداشت؛ کنگره عظیم اربعین، رایزنی های گسترده استاندارپرتلاش استان ایلام در مرکز و حضور پررنگ مسئولان ارشد کشوری در استان باعث شده است که این روزها ایلام کانون و مرکز توجه در کشور قرار گیرد.
او در ادامه گفت؛ حضور بیش از 23 هیئت بلندپایه کشوری و لشکری طی دو هفته در استان از آنجا حائز اهمیت است که علاوه بر دستاوردهای آنی، این مسئولان از نزدیک شاهد کمی و کاستی ها و ظرفیت های استان می شوند و در برنامه ریزی های آتی خود این مسائل را لحاظ خواهند کرد.️قیصربیگی در ادامه به اثرگذاری حضور این مسئولان در استان اشاره کرد و گفت؛ بطور مثال حضور پررنگ وزرای کشور و اطلاعات، معاون امنیتی وزیر کشور، فرماندهان ارتش، سپاه و نیروی انتظامی در مهران بر ضریب امنیت مراسم اربعین افزود تا علی رغم تهدید های مکرر گروهای تروریستی، امسال یکی از امن ترین و سالم ترین مراسمات مذهبی در ابعاد اربعین برگزار شود.
-وی در ادامه افزود؛ وزیر راه و شهرسازی بلافاصله پس از کسب رای اعتماد از مجلس به ایلام می آید تا علاوه بر اینکه نشان دهد سمت و سوی نگاه کشور در زیرساخت ها به این نقطه از کشور متمرکز شده است، از افق روشن پیش روی زیرساخت های استان خبر دهد.
مدیرکل روابط عمومی استانداری ایلام در ادامه گفت؛ تاکید وزیر محترم راه و شهرسازی بر تکمیل زیرساخت های استان در سال آتی و چهارخطه کردن مسیر مهران تا نجف و تداوم خط ریلی در این مناطق می تواند بیش از پیش ایلام را در بحث اربعین در اولویت انتخاب مسئولان و مردم کشور قرار دهد.
وی سپس رشد 20 درصدی تردد زائران از مرز مهران را علاوه بر میزبانی شایسته ایلامی ها از زائران، بهبود در وضعیت زیرساخت های استان عنوان کرد و گفت؛ پرواضح است که تسهیل در روان سازی ترافیک جاده ای نسبت به سال های گذشته و کاهش معطلی افراد در گیت ها علی رغم افزایش تعداد زوار بیش از هر چیزی خبر از بهبود زیرساخت های استان و بازخوردی از تلاش گسترده و شبانه روزی مسئولان استان می دهد.
قیصربیگی در بخش دیگری از صحبت های خود به نتیجه بخش بودن تلاش مسئولان استان در برخی از شاخص های عمده بازار کار بر طبق گزارش مرکز آمار کشور اشاره کرد و گفت؛ در تازه ترین گزارش مرکز آمار کشور شاهد ️بهبود وضعیت بیکاری استان از رتبه 10 به 17 کشور هستیم.
اوافزود؛ درتابستان سال 96 آماربیکاری استان 11.6 بوده است که"1"دهم بالاتر ازمیانگین کشوری( 11.5) را نشان می دهد اما درتابستان 97 علی رغم اینکه آماربیکاری استان به 11.8 رسیده است اما به نسبت میانگین کشوری که 12.2 است "4"دهم درصد پائین تر از میانگین کشوری را نشان می دهد.
▫️وی به گزارش ارائه شده مرکز آمار کشور از وضعیت بیکاری استان اشاره کرد و افزود؛ درست است که در شرایط موجود میانگین آمار بیکاری استان از 11.6 به 11.8 رسیده است اما وقتی به روند آمار بیکاری در کشور می نگریم (از 11.5 به 12.3) استان ایلام به نسبت میانگین کشوری 4 دهم درصد وضعیت بهتری دارد.
قیصربیگی سپس گفت؛ در سال گذشته استان ایلام در آمار بیکاری رتبه 10 کشور و بالاتر از میانگین کشوری داشته است اما امسال این رتبه به 17 کشور و پائین تر از میانگین کشوری رسیده است.
-وی سپس به نسبت اشتغال استان به میانگین کشوری اشاره کرد و گفت؛ در حالیکه روند اشتغال کشور نسبت به سال گذشته از 36 به 35.9 حدود "یک" دهم کاهش یافته است اما این روند در استان ایلام از 31.3 به عدد 32 رسیده است که این میزان حدود 7 دهم رشد مثبت اشتغال در استان را نشان می دهد.
این مقام مسئول سپس به شاخص مشارکت اقتصادی در استان و کشور اشاره کرد و گفت؛ درحالیکه نرخ مشارکت اقتصادی کشور از 40.7 به 40.9 رشد 2 دهم درصدی را نشان می دهد در استان ایلام این نرخ از 35.4 به 36.3 رشدی 1.1 درصد را نشان می دهد که در اینجا نیز روند مثبت مشارکت اقتصادی در استان ایلام به نسبت میانگین کشوری از آهنگ بهتری برخوردار است.
قیصربیگی درپایان به گزارش مرکز آمار کشور درخصوص شاخص های عمده بازار کار اشاره داشت و گفت؛ برطبق گزارش یک ساله مرکز آمار کشور از تابستان سال 96 تا تابستان سال 97 استان ایلام در بحث بیکاری نسبت به وضعیت کلی کشور از جایگاه بهتری برخوردار است اما در شاخص های نرخ مشارکت اقتصادی و ایجاد اشتغال، اگرچه نسبت به میانگین کشور هنوز در وضعیت پائین تری هست اما روند روبه رشد استان در این شاخص نسبت به سال گذشته استان و میانگین کشوری مثبت تر بوده است