به گزارش خبرگزاری برنا از ایلام  الیاس فتاحی معاون فرماندارچرداول درنشست  گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی که در سالن جلسات فرماندار برگزار شد اظهار کرد : ترویج نهضت مطالعه کتاب و کتابخوانی در جامعه نیازمند مشارکت همه دستگاه های اجرایی است .

او افزود : یکی از شاخصه های ارزیابی رشد ، توسعه و پیشرفت فرهنگی هر کشوری در عصر حاضر میزان مطالعه و کتابخوانی مردم آن است .

او گفت : فرهنگ ، محوری ترین برگ هویتی یک ملت محسوب می شود و یکی از راه های مهم توسعه فرهنگی ، اهمیت دادن به مساله کتاب ، کتابخوانی و ترویج مطالعه در جامعه است .

فتاحی ادامه داد :  یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی هر جامعه سرانه مطالعه ، میزان تولید و مصرف اطلاعات و کالاهای فرهنگی در آن جامعه است . 

معاون فرماندار گفت : کتاب بهترین وسیله انتقال میراث ادبی از نسلی به نسل دیگر است و به انسان ها کمک می کند تا میراث فرهنگی و ارزشهای دینی و تاریخی خود را بشناسد.

فتاحی تاکید کرد : تشویق آحاد مختلف جامعه به کتابخوانی از جمله کارهای بسیار اساسی و مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و روابط عمومی دستگاه های اجرایی نقش مهمی در این زمینه می توانند ایفا کنند .