به گزارش خبرگزاری برنا از ایلام ، قدرت‌اله فیض‌الهی عنوان کرد: سرمایه گذاری همواره به عنوان یک عنصر اساسی در مسائل توسعه اقتصادی مطرح بوده است. این نقش غیر قابل انکار سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه بیشتر نمایان است.

اوگفت: با توجه به ویژگی عمومی کشورهای در حال توسعه که در فقر گسترده و همه جانبه و عدم تعادل های ساختاری،‌ اقتصادی و سیاسی می باشند، ‌تأثیر سرمایه گذاری نمود بیشتری پیدا می کند. وجود عدم تعادل در این کشورها و از جمله ایران منجر به نابسامانی های شدیدی در اقتصاد گشته است،‌ به همین منظور از نظر متخصصان حوزه اقتصاد، انباشت سرمایه و سرمایه گذاری یکی از راه های خروج از این مشکلات و دست یابی به رشد پایدار است.

فیض‌الهی افزود: به عبارت دیگر،‌ به دلیل نازل بودن سطح درآمد در کشورهای در حال توسعه، تقاضا، تولید و سرمایه گذاری ناکافی است و چون کمبود درآمد و سرمایه گذاری موجب کاهش تولید کالاهای سرمایه ای می شود،‌ این کمبود را تنها از طریق سرمایه گذاری می توان از بین برد. 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام ضمن تأکید بر این که در استان ایلام اقدامات زیادی درحوزه سرمایه گذاری صورت گرفته است، بیان داشت: با این وجود و به دلیل وجود شرایط خاص جغرافیایی و کمبود زیرساخت ها، استان ما نتوانسته است عملکرد قابل قبولی در حوزه سرمایه گذاری داشته باشد.

فیض‌الهی گفت: جذب سرمایه و سرمایه گذار همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش های مناطق محسوب شده که استان ایلام نیز از این منظر، تا حدود زیادی بی نصیب بوده است.

او از فراهم کردن امکانات و شرایط اولیه به منظور جذب سرمایه گذار را مقدمه جذب سرمایه در استان دانست و اعلام کرد: از جمله مهم‌ترین اقدامات این حوزه می توان صدور مجوزهای بی نام سرمایه گذاری دانست؛ که معاونت اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان با همکاری دستگاه های تابعه، مجوزهای بی نام سرمایه گذاری را در اختیار متقاضیان قرار داده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام تأکید کرد: این اقدام می تواند در راستای افزایش قدرت انتخاب متقاضیان در حوزه های مختلف اقتصادی کمک کننده باشد و محدودیت های ناشی از جذب سرمایه گذاری در حوزه های خاص از سوی متقاضیان را رفع نماید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: