به گزارش برنا از ایلام :حیدر نعمتی  اظهار کرد: همه بانک های دولتی بر اساس آیین نامه و دستور العمل های داخلی مشمول استفاده از این ماده هستند و طبق مقررات داخلی بانک خود از این فرصت برای کمک به بدهکاران بانکی استفاده می کنند.
اوادامه داد: بسیاری از بانک ها در 2 سال گذشته بر اساس این دستورالعمل اطلاع رسانی لازم را انجام و بسیاری از مشمولان و افراد بدهکار از این ظرفیت قانونی بهره بردند به نحویکه بانک با بخشش کامل جرائم و سود تنها اصل تسهیلات را دریافت و تسویه کامل برای بدهکاران بانکی انجام می شود.
او افزود: سال 96 و امسال نیز این دستورالعمل در بانک ها تداوم یافت و برخی دیگر از افراد از این آیین نامه ها استفاده و بدهی های بانکی خود را بازپرداخت کردند.
نعمتی گفت: افراد بدهکار بانکی با مراجعه به بانک عامل خود پیگیر این موضوع شوند تا در صورت مشمول شدن این ماده بتوانند بدهی خود را تعیین تکلیف و از این ظرفیت قانونی برابر مقررات استفاده کنند.
اواضافه کرد: بر اساس دستورالعمل اعلامی مدت استفاده از این بخشنامه تا پایان سال جاری برای بانک ها تمدید شده که امیدواریم افراد بدهکار بانکی از آن استفاده لازم را ببرند.
نعمتی تاکید کرد: دولت در راستای کمک به بدهکاران بانکی و همچنین رونق اقتصادی کشور و بازگشت سرمایه بانک ها برای اجرای طرح های جدید این دستور العمل را اجرایی کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که افراد با استفاده از این ظرفیت قانونی نسبت به تعیین تکلیف بدهی های بانکی خود اقدام کنند.