به گزارش برنا از ایلام؛ دراین دیدار استاندار ایلام بر رفع مشکلات پیش روی حوزه نفت و گاز و پتروشیمی ایلام بعنوان یک مطالبه مردمی عنوان داشت؛ خواستار تسریع درتکمیل فاز یک پالایشگاه گاز واجرای فاز دو پتروشیمی وگاز استان هستیم.

اودرادامه به مشکل قیر برای تکمیل زیرساخت های جاده ای اشاره کردوگفت؛ در اربعین امسال اگرقیر به اندازه کافی وبه موقع دردسترس قرار می گرفت شاهد افتتاح و بهره برداری قسمت بیشتری ازمسیرهای اربعین دراستان می شدیم.

او افزود؛ امروز ایلام ومرز مهران انتخاب اول زائران برای ورود به عتبات عالیات است وبایست به نسبت این حجم جمعیت ارائه خدمات شود.

سلیمانی دشتکی به منابع عظیم نفت و گاز دراستان اشاره کرد وخواستار توجه بیشتر دراین خصوص شد وگفت؛ امروز نیازمند یک نگاه ملی به قضایای استان در حوزه های مختلف هستیم.