به گزارش برنا از ایلام نوذری معاون سیاسی و امنیتی استانداری در این نشست گفت؛  باید با نگاه جدید  و توجه به ظرفیت ها ،توانمندی ها  و استعداد های زنان یک عزم جدی برای حل مشکلات این قشر موثر جامعه اندیشیده شود. 

اوافزود: خوشبختانه رویکرد در دولت به سمت  کارهای مهم و اساسی برای حل مشکلات جامعه  زنان است و  قطعاً این اقدامات با توجه به برنامه ها و اولویت ها  در حال گسترش و‌شکل گیری است.

اوگفت:  مسولین کشوری به منظور پایدار کردن ردیف اعتباری در بودجه کشور برای اشتغال زنان در حال رایزنی هستند این که کار مهم انجام گیرد .

 اوادامه داد  : خوشبختانه در حال حاضر مسئولین کشوری به نیازمندیها، اشتغال ،نشاط، امید و توانمندسازی بانوان وتامین  مطالبات آنها بیش از هر زمان دیگری توجه ویژه ای دارند.