به گزارش خبرگزاری برناسرهنگ رضا همتی زاده در گفت و گو با خبرنگار برنا گفت: رانندگان عزیز می توانند تا پاکسازی و بازگشایی مجدد  محور مسدود شده از مسیر جایگزین آبدانان ،دره شهر، ملکشاهی،میمه تردد نمایند .

اوگفت : با توجه به بارش نزولات آسمانی و لغزنده بودن سطح  جاده ها  از عجله و شتاب بی مورد پرهیز کرده و از ارتکاب تخلفاتی که منجر به تصادفات می شود خودداری کنند.