به گزارش برنا از ایلام در روزچهارشنبه 14 آذرماه کرمی معاون امور عمرانی استانداری ایلام با دکتر نصرتی معاون پشتیبانی سازمان شهردادی ها ودهیارهای کشور دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار معاون عمرانی استاندار ضمن پیگیری معوقات پرسنل  شهرداری ها و دهیاری های استان خواستار مساعدت مالی جهت پرداخت به موقع حقوق و مزایای پرسنل شهرداری های استان شدند.