به گزارش خبرگزاری برنا از ایلام ، یاراله نصیری ضمن اعلام این خبر اعلام کرد: فعال سازی ۲۲ واحد و طرح صنعتی حاصل عملکرد نه ماهه کارگروه تسهیل رفع موانع تولید استان است.

او در مورد این 22 طرح توضیح داد: حسب بررسی نتایج مصوبات کارگروه تسهیل، تا کنون 17 واحد تولیدی راکد به چرخه تولید بازگشته اند و مشکلات 5 طرح در دست اجرا نیز در این کارگروه رفع و این 5 طرح آماده بهره برداری می باشند.

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ایلام اعلام کرد: در 9 ماهه سال جاری با طرح موضوعات واحدهای تولیدی مشکل دار در کارگروه تسهیل، تعداد 38 واحد افزایش ظرفیت و 74 واحد نیز وضعیت تولید و اشتغال آنها تثبیت و از تعطیلی آنها جلوگیری شده است.

نصیری افزود: در نتیجه اجرای این مصوبات، برای 892 نفر شغل ایجاد شده است.

رییس سازمان صمت استان خطاب به تولیدکنندگان و کارآفرینان ایلامی گفت: واحدهای تولیدی با دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مستقر در سازمان صمت استان، ارتباط مستمر داشته باشند و مسائل و مشکلات خود را جهت طرح در جلسات کارگروه به این دبیرخانه ارائه کنند.