به گزارش برنا ازایلام؛ عصر سه شنبه 18 دی ماه قاسم سلیمانی دشتکی به زورخانه ذوالفقار شهر ایلام رفت و به تکریم ورزشکاران پرداخت و گفت؛ به نظر من همه مردم ایلام پهلوان هستند چراکه آنها با ایثار و از خودگذشتگی 8 سال در مقابل دشمن مردانه ایستادند.

او  با ابراز خرسندی از حضور در بین ورزشکاران ورزش باستانی یکی از راه های افزایش اعتماد و توان در قدرت تصمیم گیری مردم و خانواده ها را روی آوردن به اخلاق پهلوانی و امام علی و پوریای ولی و تختی دانست و گفت؛ آن چیزی که پوریای ولی را پوریای ولی کرد تنها قهرماتی او نبود گذشت او بود به خاطر رضایت مادری تن به شکست داد.

استاندار ایلام در ادامه یاد و خاطره پهلوان نامی ایران جهان پهلوان تختی را گرامی داشت و گفت؛ آن چیزی که شهید بزرگوار تختی را تختی کرد قهرمانی المپیک نبود بلکه وقتی بعنوان پهلوان کشورش انتخاب شد در مقابل ظلم و ستم خم نشد بلکه جلوی قدرت ایستاد اما در مقابل مردم تواضع کرد.

او ادامه داد؛ وقتی زلزله رخ داد برای مردم آسیب دیده کمک جمع می کرد و نام تختی برای همیشه زنده است چون یاد او زنده کننده مرام انسانیت است.

سلیمانی دشتکی باعنوان این مطلب که ورزش باعث تاب آوری و صبر و استقامت در برابر مسائل و مشکلات می شود اظهار داشت؛ ورزش مناسبات اجتماعی را تعدیل می کند و فرهنگ ها و ارزش های خوب جامعه را ارتقا می دهد.

او در ادامه از ساخت یک زورخانه جدید در شهر ایلام خبر داد و گفت؛ شهرداری زمینی در اختیار زورخانه قرار می دهد و با کمک خیرین و تاجران و بازرگانان بعلاوه نصف اعتبار و هزینه آن نیز در بودجه سال 98 تامین می گردد.