به گزارش برنا از ایلام، قاسم سلیمانی دشتکی روز شنبه در نشست بررسی وضعیت زیرگذر رسالت اظهار داشت: انجام طرح های کارشناسی شده هم رضایت مندی شهروندان را در پی دارد و هم با راهکارهای قانونی مشکلات مربوط به موانع و معارضان حل می شود.
وی در خصوص طرح زیرگذر رسالت افزود: مجموعه شهرداری و شورای شهر در انجام طرح بزرگ زیرگذر رسالت با وجود مشکلات مالی، اعتباری و نوسان قیمت ارز و تجهیزات اقدام بزرگی را انجام داده اند که قابل تقدیر است.
سلیمانی دشتکی یادآور شد: به سرانجام رسیدن این طرح بزرگ عمران شهری مستلزم همکاری و همراهی همه دستگاه های عمرانی از جمله برق، مخابرات، آب و فاضلاب است که با شهرداری همکاری کنند.
وی توضیح داد: مخابرات با جابجایی کابل های خود و آب و فاضلاب شهری با جابجایی انشعابات در تسریع تکمیل طرح زیرگذر رسالت و شرکت برق نیز در یکسان سازی و جابجایی کابل ها و تیرک ها در طرح پیاده راه آیت الله طالقانی با شهرداری همکاری کنند.
استاندار ایلام تاکید کرد: با حضور کارشناسان دستگاه های مربوطه در محل اجرای طرح های شهرداری مشکلات مرتبط با پروژه ها بررسی و با تشریک مساعی برای رفع این موانع همفکری شود.
شهردار ایلام هم در این نشست از استاندار ایلام خواست 30 درصد سهم اعتبار استانی متعلق به پروژه زیرگذر رسالت را پیگیری کند تا پیمانکار در روند اجرای طرح با مشکل اعتباری و هزینه ای مواجه نشود.
طالب صادقیان یادآور شد: برای اجرای طرح زیرگذر رسالت 90 میلیارد ریال هزینه شده که جمع کل تکمیل نهایی این پروژه 150 میلیارد ریال است و شهرداری سهم خود را تزریق کرده اما اعتبار استانی پروژه هنوز تخصیص نیافته است.
وی با بیان اینکه کل سازه 500 متر است، یاداور شد: با وجود چالش هایی چون نوسانات ارزی، مشکل اعتباری، افزایش قیمت تجهیزات و امکانات، بارندگی ها و ناپایداری های هوا، وجود زیرساخت های مخابرات، برق و آب و فاضلاب باز هم پیشرفت پروژه 70 درصد است و تا اردیبهشت ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.
وی از استاندار خواست همچنین ازطریق رایزنی با آموزش و پرورش مشکل موضوع تبدیل مدرسه شهید کرمی به فضای سبز در محل پیاده راه آیت الله طالقانی را مرتفع شود.
عضو شورای شهر ایلام هم گفت: در حال حاضر شهرداری ایلام 28 پروژه عمرانی در نقاط مختلف ایلام در دست اجرا دارد که تکمیل پروژه های زیرگذر رسالت و پیاده راه آیت الله طالقانی مهمترین این طرح ها است.
عبدالرضا پورخلیل تاکید کرد: مهمترین مانع در روند سریع اجرای این طرح وجود فیبرهای نوری مخابرات است که وجود این کابل ها روند اجرای طرح را کند کرده است و باید این فیبرها جابجا شوند. 
، در این نشست مقرر شد مخابرات در هفته جاری با تعین پیمانکار نسبت به انتقال و جابجایی کابل های خود که در مسیر زیرگذر قرار گرفته اند اقدام کند و آب و فاضلاب نیز انشعابات خود را جابجا کند.
همچنین مصوب شد زمین مدرسه شهید کرمی در مالکیت آموزش و پرورش باقی بماند اما با تخریب بنای آن به فضای سبز موافقت شود.
در این نشست مسئولان دستگاه های زیرساخت چون مخابرات، آب و فاضلاب و پیمانکار طرح دیدگاه، اقدامات و راهکارهای خود در خصوص پروژه زیرگذر رسالت را بیان کردند.