به گزارش برنا محمد کریمی در این جلسه  با اشاره به مشکلات شهرداریها در سطح استان گفت؛ بیشتر شهرداری های سطح استان  در زمینه اداره شهرها و پرداخت حقوق پرسنل با مشکلات مالی مواجه هستند 

او اضافه کرد؛ بعنوان نمونه شهرداری توحید در بخش هلیلان مدت هفت ماه است که حقوق ومزایا به پرسنل خود پرداخت نکرده است.

کریمی گفت:برای تامین منابع مالی لازم باید با استفاده از شهردارن کارآمد ومدیر بدنبال  درآمد پایدار باشیم تا اینکه بتوان مشکلات مالی موجود  شهرداریها  از طریق درآمد پایداربرطرف شود. 

رییس شورای استان در پایان خواستار  اجرایی کردن مصوبات سفر استاندار به بخش هلیلان شد.