به گزارش خبرگزاری برنا؛ مراد یگانه فرماندار چرداول در خصوص ادامه عملیات اجرایی و حفاظت از جنگلهاومنابع طبیعی درمحدوده این طرح در گفتگو با برنا اظهار کرد؛ طرح مطالعاتی این پروژه توسط کارشناسان خبره انجام گرفته تا کمترین خسارات به جنگل ومنابع طبیعی وارد شود .

او افزود؛ در این راستا اعتبارات لازم برای جابجایی درختان و وکاشت آنها باکمترین خسارات در اختیار منابع طبیعی شهرستان قرار گرفته ودرجابجایی درختان وجلوگیری از تخریب منابع طبیعی  دقت عمل بیشتری نسبت به جاهایی دیگر  که جاده  سازی شده انجام گردیده  است.

یگانه ادامه داد؛طی جلسات متعدی که راه وشهرسازی ومنابع طبیعی داشته تاکید براین شده که علاوه برجابجایی درختان دوبرابر این درختان در مکان دیگر زیرنظر منابع طبیعی کاشت شود .

فرماندار چرداول با اشاره به اهمیت توسعه وآبادانی در سطح شهرستان گفت: اجرایی این پروژه بعنوان خواست مردم شهرستان از اولویت های است که بعنوان مصوبات سفر شهرستانی استاندار محترم در مهلت مقرر باید به بهر برداری برسد.

او با بیان اینکه توقف اجرای پروژه موقتی بوده و ملاک اجرای هرطرح وپروژه ای توسعه وپیشرفت شهرستان است وباید این طرح با رعایت جلوگیری از تخریب منابع طبیعی اجرا شود،گفت: توقف اجرای پروژه همیشگی  نیست،تعطیلی پروژه ناشی ازاختلاف پیمانکار ومنابع طبیعی بوده که بدستور مدیرکل منابع طبیعی ادامه کار پروژه موقتا تعطیل گردیده.

یگانه  گفت؛ طی تماسی که با معاونت عمرانی ومدیرکل منابع طبیعی ومدیرکل راه وشهرسازی داشته ام بعد از رفع مشکل بین پیمانکار ومنابع طبیعی ادامه عملیات اجرایی پروژه از سر گرفته میشود.

فرماندار چرداول گفت؛ ادامه وساخت تقاطع غیر همسطح سرابله بعنوان یک  طرح مهم استانی ادامه پیداکرده وباید در سال ۹۸باید به بهربرداری برسد