به گزارش برنا از ایلام ;مرادیگانه دراین جلسه خواستار نظارت جدی و انجام بازرسی های مستمر اعضای کارگروه از نانوائی های  سطح شهرستان شد و گفت: آرد و نان یک بحث حیاتی است و هیچ جایگزینی ندارد و ارتباط مستقیم با زندگی و سلامت انسان ها دارد ، پس باید با دقت و نظارت کامل امور آرد و نان شهرستان رصد و در جهت برطرف نمودن مشکلات ، تعامل و اهتمام جدی صورت پذیرد.

فرماندار چرداول تاکید کرد:ساماندهی، تامین و توزیع آرد مطابق با استاندارد های وزارت بهداشت و درمان وکیفیت بخشی پخت نان باید ازاولویت های مهم کارگروه ساماندهی آرد و نان این شهرستان درجهت رضایتمندی شهروندان باشد.

یگانه  با اشاره به فرارسیدن سال جدید وتعطیلات نوروز ضمن تاکید بر لزوم توزیع مناسب نان و تعیین لیست نانوایی های کشیک در سطح شهرستان در ایام تعطیلات نوروزی و حضور مسافرین نوروزی در شهرستان ،خواستار نظارت مستمر کارگروه بر فعالیت نانواییهای کشیک در این ایام شد.

او ادامه داد: درجریان بازدید ازخبازی های شهرستان بصورت گروه توسط ادارات مرتبط ،ساعت و زمان پخت نانوایی ها، ‌وزن،‌ قیمت،‌ کیفیت نان، وضعیت بهداشتی و ... مورد نظارت و توجه می گیرد.

اودر پایان گفت: نان مورد نیاز شهروندان و مسافران نوروزی توسط نانوایی های کشیک تامین می شود.