به گزارش برنا از ایلام، قاسم سلیمانی دشتکی درجلسه بررسی مسائل ومشکلات نمایندگی های خودروسازان شرکت سایپا دراستان گفت: باتوجه به شرایط سخت تولید واشتغال مسئولین باید بیشتر با سعه ی صدر نسبت به رفع مشکلات فعالین اقتصادی اقدام کنیم وخصوصا واحدهایی که اشتغال زایی بالایی را ایجاد نموده اند. 

او با اشاره به مشکلات این واحدها با امور مالیاتی وتأمین اجتماعی خواستار اعمال بخشودگی، تقسیط بلند مدت اقساط وپیگیری رفع مشکلات شد واضافه کرد: باید با دیدگاه کمک به بنگاه های اقتصادی در شرایط اقتصادی سخت در این برهه ی زمانی هرمیزان کمکی که امکان دارد به این واحدها صورت گیرد.

نماینده عالی دولت دراستان خاطر نشان کرد: در این حوزه باتوجه به اشتغال زایی خوبی که این واحدها در استان ایجاد کرده اند باید موانعی که بر سر ادامه فعالیت آنها وجود دارد مرتفع کرد.