به گزارش برنا از ایلام ، عبدالمالک شنبه زاده مدیر کل میراث فرهنگی ا اظهار داشت: با توجه به ورود سامانه بارشی به استان ایلام و احتمال سیلابی شدن حاشیه رودخانه ها و زیستگاه هایی از جمله سازبن و تنگه کافرین و سد دویرج  گردشگران و مسافران نوروزی  تا خروج این سامانه بارشی از ایلام از ورود به این مناطق جدا خودداری کنند.

او افزود:به زودی این سامانه بارشی و ظرف روز آتی از استان خارج شده و بار دیگر ارایه خدمات به گردشگران در این مناطق از سر گرفته می شود.»

او ادامه داد: در صورت نیاز برای حفاظت از گردشگران  قطعا از ورود گردشگران به این مناطق ممانعت به عمل خواهد آمد .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: