به گزارش برنا از ایلام محمد نوذری اظهار داشت :به منظور  کاهش آسیب‌های اجتماعی سال گذشته برنامه‌های مهمی در قالب نشاط اجتماعی در سطح روستاهای استان انجام شده که نتیجه آن کاهش 11 درصدی خودکشی است.

اوگفت :در راستای کاهش خودکشی در سال‌جاری سند توسعه استان تدوین شده که در قالب برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در حوزه‌های مختلف اجتماعی اجرا خواهد شد.

اوتصریح کرد:استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی موجود در جامعه، نشاط و پویایی در بین جوانان را  تقویت خواهد کرد.