به گزارش برنا از روابط عمومی سپاه امیرالمومنین استان سردارغیب پرور به منظور بررسی آخرین اقدامات صورت گرفته به ویژه احداث پل های ارتباطی از  طریق بالگرد به منطقه سیل زده ماژین شهرستان دره شهرمی رود .