به گزارش خبرگزاری برنا از ایلام; در مراسم تجلیل از مفاخر هنری وادبی ایلام که درسالن جلسات خانه جوان برگزارگردید,حیدر زاد مدیرکل ورزش وجوانان استان با بیان اینکه یکی برنامه های هفته جوان تجلیل ازنخبگان ومفاخر هنری است ,افزود:وظیفه اصلی ما این است که با معرفی وحمایت از مفاخر وبزرگان عرصه فرهنگ وهنر تاریخچه کهن استان ایلام را در این حوزه  نمایان کنیم.

او ادامه داد:ایلام بعنوان کهن ترین تمدن قدیمی دارای غنی ترین هنرها  از قبیل شعر , موسیقی وادبیات  بوده است.

او با اشاره با اینکه در طول تاریخ بعضی از این هنرها به فراموشی سپرده شده,گفت: با توجه به غنای هنری درپیشینه تاریخ کهن استان باید از طریق امکانات موجود ارتباط وحمایت از هنرمندان ومفاخر هنری وادبی  زمینه را برای رشد وتوسعه هنری در سطح استان فراهم نمایم

مدیرکل ورزش وجوانان در این مراسم گفت:برای فعالیت حوزه جوانان وسمن ها در زمینه های مختلف تنها  به هفته جوان اکتفا نکنند و باید در طول سال بصورت ویژه وبرنامه ریزی شده برای پیشرفت وتوسعه استان تلاش کنند

در پایان این مراسم از جلیل صفر بیگی و جعفر میر ناصری بعنوان مفاخر هنری استان تجلیل بعمل آمد.