به گزارش خبرگزاری  برنا از ایلام؛ سعید کریمیان در گفتگو با برنابا اشاره به  لرزش ها وصداهای انفجار گونه در روزها اخیر که در شهر سرابله باعث نگرانی مردم عزیز این شهرشده بود گفت:با پیگریها ی استاندار محترم ومعاونت عمرانی به منطورتشخیص لرزش ها ومنشاء این صداها تیم زمین شناسی اعزامی از تهران در شهر سرابله مستقر گردید.

او افزود :این تیم تحقیقاتی که که از خبره ترین کارشناسان زلزله شناسی وزمین شناسی برخوردار است از امروز یکشنبه مورخه هشتم اردیبهشت  عملیات تحقیقاتی خود رادر سطح شهر وروستاهای اطراف سرابله آغاز نمود است

کریمیان گفت :مردم عزیز مطمئن باشند تیم تحقیقات زمین شناسی با استفاده‌ از تجهیزات پیشرفته‌ ومدرن تا زمان تشخیص منشاء صداها وحصول نتیجه نهائی در منطقه حضور دارند 

مدیر کل مدیریت بحران  در پایان ازمردم خواست در مدت زمان تحقیقات تیمها ی زمین شناسی در شهر سرابله وروستاهای حومه  به گمانه زنی و اظهارت غیر کارشناسی توجه نکرده وتنها اخبار واطلاعات را از منابع رسمی دریافت نمایند. 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: