به گزارش برنا از ایلام ؛مسابقات در ۷ دور و با روش سوئیسی با زمان ۶۰ دقیقه و سی ثانیه پاداش برای حرکت بر هر نفر برگزار شد.

در پایان به سه نفر برتر مسابقات و نفر اول نوجوانان علاوه بر حکم قهرمانی جوایز نقدی اهدا شد.

نفرات برتر به شرح زیر است

 1- فرهاد شکری

2- علی پورمقدم

3- رضا دوست محمدی.  

امیر رضا رضایی  نیز بعنوان نوجوان برتر معرفی شد.