به گزارش برنا از ایلام؛ سردار یاری گفت: ارزش برآورد شده این محموله قاچاق، توسط کارشناسان 1میلیارد و 650 میلیون ریال برآورد شده است.