به گزارش برنا از ایلام ؛ عزیزاله عباسپور گفت: عدم اطلاع پرداخت کنندگان مالیات از سرنوشت آن، از مشکلات فراروی اداره مالیاتی است که با فرهنگسازی می توان بر این مشکل غلبه کرد.

او افزود:در سال 81 سازمان ازیک موسسه دولتی زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی منفک و به کلیه اختیارات مالیاتی در راستای وصول مالیات به این سازمان محول شد.

اوگفت;با توجه به اینکه وصول مالیات از نیازهای ضروری امروز کشور است، 33 درصد از درآمدهای کشور در سال جاری باید از طریق مالیات اخذ شود.

او با بیان اینکه یکی از مهمترین اهداف سازمان در سنوات اخیر، توافق و تفاهم با مودیان مالیاتی است,گفت;همکاری و همراهی سازمان با اصناف و مودیان موجب شده تا از طریق اظهارنامه ها بسیاری از مشکلات فراروی سازمان مرتفع شود.

او در ادامه گفت:در اجرای تبصره ماده 100 مودیانی که تا 2 میلیون و 500 هزار تومان درآمد داشته باشند، مالیات آنها نسبت به سال قبل بدون افزایش، از 2 و نیم تا 5 میلیون تومان، 5 درصد؛ از 5 تا 10، 9 درصد و از 10 میلیون تومان به بالا 15 درصد به مالیات های آنان افزوده خواهد شد.

عباسپور گفت :توافق و تفاهمات به دو صورت است؛ کسانی که فروش سالیانه آنان کمتر از 828 میلیون تومان در سال باشد ، میتوانند از این توافق استفاده کنند اما مودیانی که بیشتر از این مبلغ فروش دارند، پر کردن اظهارنامه های ممکن است مشکلاتی را برای آنان به وجود بیاورد.

او با اشاره به اینکه 547 میلیارد ریال مالیات سالانه برای استان در نظر گرفته شده و  72 درصد آن محقق شده اعلام کرد:از سال 87 تا 97، 209 میلیارد تومان مالیات و در سال 97 ،48 میلیارد تومان از محل ارزش افزوده در بین اداراتی مانند آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، دهیاری ها، امور عشایری و شهرداری های استان تقسیم شده است.