به گزارش برنا ازایلام؛ رضا احمدی با اشاره به شناسایی 90 نقطه بحرانی در جنگلها و مراتع استان گفت : درتمام این نقاط پایگاههای دیده بانی و قرق بانی برای پیشگیری از حریق های احتمالی استقرار یافته است که به صورت شبانه روزی جنگلها و مراتع را رصد می کنند. 
اوافزود : این برجک‌ها در نقاط مستعد آتش‌سوزی که با توجه به پراکندگی ، وسعت و دسترسی احصا شده‌اند استقرار و نیروهای مستقر حفاطتی به تجهیزات روز مجهز و سطح دید آنان در برجک با سطح میزان و اشراف بودن به حوزه استحفاظی تعیین شده است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام اضافه کرد : برای پیشگیری و مقابله با آتش سوزی های احتمالی علاوه بر استقرار بالگرد در استان از پیهبادهای شناسایی نیز استفاده می شود.