به گزارش برنا از ایلام، مدیرکل زندان های استان در نشست خبری که به مناسبت روزخبرنگار برگزار گردید گفت: : آمار ورودی زندانیان نسبت به سال گذشته ۹ درصد کاهش داشته است و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از اولویت‌های نظام قضایی است و باید این مهم با تعامل خوب و سازنده با مراجع قضایی استان عملیاتی شود.

او افزود: اقدامات تأمینی و تربیتی در سطح زندان های استان با رویکردی اصلاح گرایانه و با الهام گیری از رعایت حقوق شهروندی اجرا و پیاده سازی می شوند و برای برخورد سنجیده و روانشناسانه با زندانیان، آموزش های لازم به صورت مستمر برای زندانبانان یادآوری می شود.

او ادامه داد: زندانیان در بدو ورود آسیب شناسی می شوند و تحت درمان روانشناسان برای ریشه یابی ارتکاب جرم قرار می گیرند، مشکلات وی بررسی و مددکاران اجتماعی در زندان ها پیگیری های لازم در قالب جلب رضایت شکات، حل مشکلات قضایی، تعیین تکلیف وضعیت قضایی، ارتباط دوسویه با خانواده زندانی در راستای حل چالش ها و... را انجام می دهند.

مدیرکل زندان های استان ایلام، خاطرنشان کرد: تمام خدماتی که در زندان ها به جامعه مددجویان ارائه می شود با هدف بازگشت سالم و شرافتمندانه آنها به جامعه صورت می گیرد، کشوری در پایان زندان را ضرورت اجتماعی قلمداد نمود و توجه به کرامت انسانی زندانیان را مهمترین اصل در زندانبانی اسلامی معرفی کرد.

او با بیان اینکه تا کنون پابند الکترونیک برای 5 زندانی استان که شرایط آن را دارند نصب شده است، یادآور شد: این طرح شامل زندانیانی می شود که مرتکب جرایم 5 و 8 بوده وجرایم آنها سنگین نیست.

اواضافه کرد: در این طرح، فرد زندانی نباید از محدوده ای که قاضی پرونده مشخص کرده، بیرون برود و در صورت بیرون رفتن، به زندان بازگردانده می شود و باقی مانده محکومیت خود را در زندان سپری می کند.

کشوری در پایان زندان را ضرورت اجتماعی قلمداد نمود و توجه به کرامت انسانی زندانیان را مهمترین اصل در زندانبانی اسلامی معرفی کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: