به گزارش برنا ازایلام، قاسم سلیمانی دشتکی روز شنبه ۲۲ تیرماه در نشست قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده استان با اشاره به سفر هیئت بلند پایه اقتصادی کشور به استان آن را حاصل کار جمعی همه دلسوزان استان عنوان کرد و گفت؛ این نشست در تاریخ استان بی نظیر بود چراکه اعضای حاضر ترکیبی از اثرگذار ترین مسئولان حوزه اقتصادی کشور بودند که با نگاه مثبت جهت کمک به توسعه استان به ایلام سفر کرده بودند.

او افزود؛ خوشبختانه در این نشست تصمیمات بسیار خوبی گرفته شد اما مصادره کردن نتیجه آن بدون دیدن نقش و کمک دیگران درست نیست.

اوبا تاکید بر این مهم که بایست نگاهمان در جهت هم افزایی و ایجاد انگیزه در عوامل تاثیرگذار توسعه استان باشد، گفت؛ اینجا تدبیر حکم می کند که در هر دستاورد و موفقیتی نقش همه را با هم ببینیم که اگر غیر از این باشد فردا که اسناد منتشر شود حقایق نیز روشن می شود. (استاندار ایلام؛ کسی به خود نگیرد طرف صحبت مدیران خودمان است)

استاندار ایلام در ادامه با اشاره به این اصل مهم که همه ما با هم توانمند هستیم، تصریح نمود؛ تنها در مشارکت همگانی و پای کار آمدن همه، کارهای بزرگ رخ می دهد.

اودر ادامه گفت ؛ نشست مدیران عالی رتبه اقتصادی کشور در استان حاصل یک کار جمعی بود و البته ما بایست قدر داشته های خود را بدانیم.

سلیمانی دشتکی نیروهای صاحب نفوذ استان در مرکز را سرمایه ای بزرگ برای استان دانست و گفت؛ بایست قدر این سرمایه ها را دانست و از ظرفیت آنها در جهت توسعه استان استفاده کرد.